top of page

Tổng quan

Chào mừng bạn đến với Hướng dẫn Cử tri của TYD.
Lời tựa

Nếu bạn đang đọc này, xin chúc mừng! Bạn đang thực hiện các bước quan trọng để được giáo dục và thông tin về chính trị địa phương. Chúng tôi hoan nghênh bạn vào tham gia một bước để trở thành tham gia và tham gia. Nhóm truyền thông và chính sách của đảng Dân chủ trẻ Texas đã tạo ra hướng dẫn này - hướng dẫn đầu tiên cho tổ chức của chúng tôi - chia nhỏ một số thông tin và giúp bạn dễ dàng tìm hiểu về ứng viên, nghe từ các ứng cử viên về những gì đang bị đe dọa trong năm nay, và cung cấp cho bạn thông tin thẳng về quy trình bỏ phiếu và vận động tranh cử tại Texas.

​​

Hướng dẫn này được thiết kế cho cử tri lần đầu tiên và cử tri trẻ, nhưng cảm thấy tự do để chia sẻ điều này với bất cứ ai bạn nghĩ rằng cần phải bồi dưỡng. Bạn sẽ có thể nghe từ (phần lớn) của các ứng viên, xem điểm chính sách của họ và nhận được một bản in thân thiện với bản in để tham gia bình chọn!

Copy of TYDDonkeyTexasIcon.png

Danh sách phát bỏ phiếu bầu trên toàn tiểu bang

Cảm tạ 

Hướng dẫn cử tri của TYD được tạo ra bởi nhóm truyền thông tốt nhất từng được lắp ráp. Không bao giờ.  

 

  • Jen Ramos , Giám đốc Truyền thông

  • Marco Guajardo,  Giám đốc Truyền thông Dân chủ Đại học Texas

  • JJ Martinez,  Phó Giám đốc Truyền thông + Nhà thiết kế trang web

  • Prince Winbush,  Phó Giám đốc Truyền thông

  • Jakob Lucas,  Thư ký báo chí

  • Pranutha Punukula

  • Gabrielle Harris 

  • Camille Nguyen 

 

Một  lời cảm ơn đặc biệt tới Jen và Camille vì đã dịch Hướng dẫn sang tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. 

 

Một lời cảm ơn đặc biệt đến chủ tịch tuyệt vời của TYD, Celia Morgan, người mà không có sự hỗ trợ của cô, Hướng dẫn này sẽ không xảy ra. 

 

Một lời cảm ơn đặc biệt tới Nick Gilby từ Coastal Bend Young Democrats và Mary Elbanna, giám đốc chính sách của TYD, vì sự giúp đỡ và hỗ trợ của họ.

 

Một lời cảm ơn đặc biệt đến tất cả các ứng cử viên đã được phỏng vấn cho thời gian của bạn và tiếp tục ủng hộ TYD.

 

Một lời cảm ơn đặc biệt đến các ứng viên được chứng thực và các chiến dịch của họ cho sự hợp tác của họ và tiếp tục hỗ trợ của TYD. 

 

Cuối cùng, một lời cảm ơn đặc biệt đến hàng trăm ngàn thanh niên dân chủ trẻ đã tạo nên TYD. Chúng tôi sẽ thay đổi Texas. 

Bản quyền

©2018 Texas Young Democrats. Đã đăng ký Bản quyền.

 

Hướng dẫn Cử tri của TYD là tài sản duy nhất của Texas Young Democrats. Việc sao chép bất kỳ loại nào không được phép mà không có sự cho phép rõ ràng của Ủy ban Truyền thông.

bottom of page